Daily Archives: 15/11/2009

Søndagstur med HKK

  • Dato: 15.11.09
  • Kajakk: Skim Dex
  • Åre: Nissen Grønlandsåre
  • Sikkerheit: slepeline, pumpe, reserveåre(Thygesen stormåre) og vest
  • Bekledning: Tørrdrakt (med Union suit)
  • Formål: Dempe padleabstinensar / tur
  • Lengd/Varigheit: ca 6,5 km. / ca 2 t.
åLeinetur

Delar av Leinøy

Les meir